Kardiotokograf (CTG) Huntleight BD4000XS-A

BD4000XS-A

Nov proizvod

U+2193.svg VIŠE INFORMACIJA NA DNU STRANICE U+2193.svg

More details

Više informacija

Baby Dopplex 4000XS-A Antepartum fetal monitor, je CTG monitor za praćenje pojedinačnog fetusa ili blizanaca. Poseduje digitalni LCD displej za prikaz FHR i kontrakcija, i termalni štampač za zapis dijagrama.

Karakteristike:

 • Eksterna Toco sonda
 • Ultrazvučna sonda 1.5 MHz
 • Dva pojasa
 • Ultrazvučni gel i termalni papir
 • Marker događaja kod pacijenta
 • Klinički marker događaja sa komentarom
 • Automatska detekciju pokreta fetusa, podešavanje praga
 • Termalni štampač visoke rezolucije sa izborom širine papira
 • Nepromočivu membransku tastaturu
 • RS232 komunikacioni port, 2 kom
 • Interfejs za povezivanje sa centralnom stanicom
 • Zvučni i vizuelni alarm tahikardije, bradikardije, gubitka signala
 • Mogućnost dogradnje "Intrapartum" opcija (FECG i IUP)
 • Za praćenje blizanaca potrebna je i dodatna ultrazvučna sonda