Kardiotokograf (CTG) BT-350 LED Prikaz veće

Kardiotokograf (CTG) Bistos BT-350 LED

BT-350 LED

Nov proizvod

U+2193.svg VIŠE INFORMACIJA NA DNU STRANICE U+2193.svg

More details

Više informacija

Kardiotokograf BT350 LED je antepartalni fetalni monitor koji prikazuje:
- FHR (srčani tonovi fetusa)
- FM (automatsko praćenje pokreta ploda)
- UC (kontrakcije trudnice)

Osnovne tehičke karakteristike:
- veliki 7-segmentni LED ekram
- marker događaja
- vodootporne sonde
- mogućnost povezivanja na centralni monitoring (RS232 ili Wireless)

FHR
- duplo pulsirajuća sonda
- frekvencija ultrazvuka : 0.985 MHz
- intenzitet : 10mW / cm2 ili manje
- FHR opseg : 30~240 bpm FHR
- preciznost : ±2% 

FM
- automatsko prepoznavanje pokreta blizanaca

UC
- spoljni tip
- kontrola bazne linije
- merni opseg: 0~99